برای پخش یکنواحت صدا در یک سالن کنفرانس یا اتاق جلسات به اسپیکر کنفرانس نیاز است که با شرایط آکوستیکی سالن و معماری آن و نیز شزایط فنی سیستم صوتی و سیستم کنفرانس تطابق داشته باشد. بنابراین این نام به مدل خاصی از اسپیکر گفته نمی‌شود بلکه هر اسپیکری که بتواند شرایط فوق را پاس کند می‌تواند یک اسپیکر کنفرانس باشد.

مثلا ممکن است دیوارهای یک سالن امکان نصب اسپیکر دیواری را نداشته باشد بنابراین باید از اسپیکر سقفی استفاده کرد و بالعکس.

برای انتحاب اسپیکر متناسب با شرایط آکوستیکی و معماری سالن شما یه دانش و تجربه‌ نیاز است. کارشناسان ما در تندیس همواره آماده هستند تا بهترین گزینه را به مشتریان معرفی کنند.