هراندازه هم که تجهیزات تولید و ضبط صدا و تصویر، با کیفیت باشد و از آن طرف نیز سیستم پخش، بی‌نقص‌ترین سیستم باشد، اما این نحوه‌ ی ارتباط دستگاه‌ها به هم است که کیفیت نهایی پخش را تضمین میکند. وجود کابل‌های تخصصی و بهره بردن از سیم‌هایی که به طور ویژه و حرفه‌ای برای صدا و تصویر ساخته شده‌اند میتواند به کاربر این تضمین را بدهد که هیچگاه ارتباطش از بین نمی‌رود و همواره از داشتن صوت و تصویری درست و واقعی لذت خواهد برد.