اسپیکر یا بلندگو، دیگر تنها وظیفه‌ی بلند پخش کردن صدا را به عهده ندارد؛ بلکه باید صدا را تا حد امکان واقعی و زنده پخش نماید. اینکه یک اسپیکر تا چه میزان تمام فرکانس‌های صدا را پوشش دهد و چگونه در حجم صدای کم و زیاد امواج را نشکند و همچنان تفکیک شده و درست صدا را به گوش شنونده برساند، یکی از فاکتورهای انتخاب، و شاید مهم‌ترینش باشد.
فرقی نمی‌کند که اسپیکر بلوتوثی و همراه باشد یا ساندبار و یا اسپیکرهای پسیوی که باید در محل نصب گردند، اینکه در یک مهمانی موسیقی‌های پرهیجان پخش می‌شود و یا در یک سالن همایش کسی در حال سخنرانی است و یا در سینمای خانگی، خانواده ای فیلم تماشا می‌کنند؛ هرچه و هرکجا که استفاده می‌شود، باید نقش خود را به خوبی ایفا کرده و صدایی رسا در محیط پخش کند.