به مجموعه‌ای از تجهیزات کنفرانس که شامل میکروفن کنفرانس، مرکز کنفرانس، اسپیکر کنفرانس و نیز سیستم تصویر می‌شود، سیستم کنفرانس گفته می‌شود
در این سیستم، یونیت‌های میکروفون کنفرانس به صورت زنجیره به مرکز کنفرانس متصل می‌شوند و صدای شرکت‌کنندگان و رییس جلسه، پس از پردازش در مرکز کنفرانس به سیستم صوتی و اسپیکر تعبیه شده در یونیت‌ها منتقل می‌شود

معمولاً در یک سالن کنفرانس، علاوه بر سیستم صوتی سالن کنفرانس، تجهیزات تصویری مانند ویدیو پروژکتور، پرده نمایش و … هم وجود دارند.