آمپلی فایر کلیدی‌ترین بخش در یک زنجیره از سیستم‌های صوتی حرفه‌ای،است. چرا که تقویت سیگنال صدا جهت پخش از اسپیکر توسط این دستگاه صورت می‌پذیرد و اگر هرگونه خللی در فرکانس تولید شده ایجاد شود، به شکل مستقیمی بر کیفیت صدای شنیده شده از اسپیکر اثرگذار خواهد بود. از همین رو جهت تضمین دستیابی به بالاترین کیفیت و استفاده از تمامی ظرفیت اسپیکر، استفاده از یک آمپلی فایر با معیارهای کمی و کیفی سطح بالا، اجتناب ناپذیر خواهد بود. آمپلی فایرهای بوز، با توجه به شرایط ساخت و استانداردهای سختگیرانه این کمپانی در شمار بهترین و قابل اعتمادترین دستگاه‌های تقویت صدا در دنیای صدا می‌باشند.