هنگامی که بیش از یک منبع ورودی برای تصویر وجود داشته باشد (مانند زمان‌هایی که در یک سالن کنفرانس دو دوربین فیلم‌برداری و یا یک رایانه جهت ارائه مطلب به شکل هم‌زمان وجود داشته باشد) نیاز است تا با استفاده از یک میکسر تصویر این تصاویر متعدد در کنار هم مدیریت شوند. بدیهی است کیفیت میکسر تأثیر مستقیمی بر خروجی تصویر مشاهده شده یا ضبط شده می‌گذارد. همچنین میکسرها قابلیت‌های متفاوتی علاوه بر پذیرفتن چند ورودی مختلف دارند. از جمله با کمک آن‌ها می‌توان ویرایش‌های مقدماتی بر رنگ تصویر اعمال نمود و یا جهت پخش هم‌زمان تصاویر ورودی از قابلیت تصویر در تصویر استفاده کرد. میکسرهای تصویر رولند، ساخت کمپانی معتبر رولند ژاپن، کیفیتی خیره کننده داشته و امکانات فراوانی جهت میکس و ویرایش تصویر در اختیار مخاطب آموزش دیده و حرفه‌ای و یا آماتور قرار می‌دهد.